Luova yhteistyö ja luottamus

Luovassa yhteistyössä luottamus on kaikki kaikessa. Luottamus on turvallisuutta, joka tuo mukanaan joustavuutta, kestävyyttä, resilienssiä, eli ryhmän kykyä palauttaa toimintavaihde mokan jälkeen. Luottamus synnyttää joustavuutta ja taitavaa toimintaa siksi, että oman toiminnan voi rakentaa toisen ihmisen toiminnan päälle. Kun luotan, että kaverilla on hallussa jokin juttu, voin keskittyä omaan juttuuni.

IMG_7432

On äärimmäisen kuluttavaa työskennellä luovassa hankkeessa, josta puuttuu luottamus. Silloin toimintaa joudutaan jatkuvasti pönkittämään ja pönkitykset yleensä kaatuvat nopeasti ja sitten pitää taas pönkittää lisää. Huoh. Tiimi, jolla on hyvä keskinäinen luottamus puolestaan tuntuu kannattelevalta, tukevalta ja innostavalta. Se antaa energiaa luovalle työlle ja saa ryhmän jäsenet yltämään parhaimpaansa.

Porukka, jota kannattelee keskinäinen luottamus on tuottava, luova, yhteistyökykyinen, kekseliäs ja dynaaminen. Ihmisten energia ei kulu kuluun omien intressien ajamiseen ja itsensä suojeluun, vaan yhteisen hankkeen edistämiseen. 

Miten luottamusta voi vahvistaa?

1. Puhaltakaa vuorotellen yhteiseen hiileen

Toimivassa yhteistyössä olennaisin asia on se, että ryhmällä on yhteinen työskentelyn kohde, joka on kaikille tärkeä. Kutsun yhteistä tehtävää hiileksi, sillä siihen pitää aina välillä puhaltaa, jotta hehku säilyisi. Kun tiimin vetäjä puhaltaa hiileen, hän sanoittaa, kuvittaa ja kuvailee ja muuten ilmaisee, sitä mihin ollaan pyrkimässä. Hän siis motivoi ja innostaa. Mutta tiimin vetäjä ei ole ainut, kuka voi hiileen puhaltaa. Ryhmän jäsenten sisäinen motivaatio kasvaa, kun jokaisella on mahdollisuus omasta kulmastaan puhaltaa hiileen. Kun tiimiläiset kuvaavat omasta näkökulmastaan, mikä hankkeessa on tärkeää, innostavaa, haastavaa, ratkaistavaa, jännittävää…, he motivoivat itseään ja toisiaan.

Vuoropuhaltelussa yhteistyölle rakentuu fokus. Se ei välttämättä ole tarkkarajainen tehtävä, vaan pikemminkin yhteinen pyrkimys, joka saa tarkkarajaisemman ilmentymän vasta projektin edetessä. 

Tunne fokuksen olemassa olosta ja jokaisen tiimin jäsenen omakohtainen tuntuma fokukseen tuottaa enemmän luottamusta yhteistyöhön, kuin fokuksen määrittely tai tieto tehtävästä. Luottamus onkin tunne, siitä että voi luottaa, ei vain tietoa.

2. Opetelkaa tuntemaan toisenne ja kuuntelemaan toisianne

Tutustukaa kaikkien vahvuuksiin, mielenkiinnon kohteisiin, unelmiin ja tavoitteisiin. Oppikaa ymmärtämään millaiset asiat ja tilanteet ovat kellekin vaikeita. Esimerkiksi introverttien ja ekstroverttien tarpeet ja lähestymistavat ovat hyvin erilaisia ja molempia tarvitaan. Erinomaisesti toimivat tiimit eivät edellytä samuutta, vaan osaavat rakentaa luottamusta, että jokainen tiimin jäsen on arvokas omana itsenään, että kenenkään ei tarvitse olla kokonaan toisenlainen antaakseen yhteiseen hankkeeseen jotain arvokasta. Parhaiten toimivissa luovissa ryhmissä jokainen saa olla vahva ja heikko, jokainen kannattelee joissain asioissa muita ja on jossain toisessa asiassa kannateltavana.

3. Opettele tuntemaan ja kuuntelemaan itseäsi

Luottamusta ei synny ryhmässä, jonka jäsenillä ei ole luottamusta itseen. Kaikilla ihmisillä on omat sudenkuoppansa tässä suhteessa. On hyvä oppia tunnistamaan, mitkä ovat ne kohdat, joissa minä menetän luottamuksen itseeni ja keksiä keino palauttaa itseluottamus. Hyvä itsetunto ei rakennu sille, ettei koskaan tee virheitä, vaan sille, että suhtautuu avoimesti omaan epätäydellisyyteensä.

Ja toinen itsetuntemuksen vinkkeli: Mitä minussa herää, kun muut mokaavat? Milloin kestän sitä? Milloin en kestä? Milloin minä menetän luottamuksen muihin ja miten silloin toimin?

4. Kun mokaatte, älkää alkako etsiä syyllisiä, vaan ratkaisua

Kun ihmiset tekevät töitä yhdessä pettymyksiä ja virheitä tapahtuu. Reagoimme monesti mokiin niin, että alamme etsiä syyllistä. Tämä synnyttää inhottavan työilmapiirin ja nostaa tunnelman, että epäonnistuminen ei ole sallittua. Ei ole mitään syytä peitellä pettymystä tai esittää että virhettä ei olisi tapahtunut. Mutta jos on sanottu, että yhteistyö kestää mokat ja että virheet sallitaan, niin moka on sitten se kohta, jossa testataan, voiko tuohon väitteeseen luottaa. Sellainen luova ryhmä ponnahtaa epäonnistumisesta takaisin toimintaan nopeammin, joka ei jää märehtimään virhettä, vaan suuntautuu nopeasti oppimaan mokasta ja kohti tilanteen ratkaisua. Kyse on myös itsetuntemuksesta, eli ryhmän jäsenten on hyvä sallia itselleen epäonnistuminen eikä jäädä itseruoskimisen valtaan, sillä se estää koko ryhmää mahdollisesti menemästä eteenpäin. Joskus tämä edellyttää aika paljonkin psyykkistä työskentelyä! Ei tapahdu nappia painamalla, jos taustalla on vahva syyttelyn kulttuuri ja syytelystä on tullut syvälle juurtunut tapa.

5. Välttäkää klikkien syntymistä

On tavallista, että ihmiset, joilla on samoja intressejä, alkavat nojata toisiinsa ja ryhmässä saattaa muodostua klikkejä. Klikit ovat haitallisia, sillä ne vähentävät luottamusta tiimin jäsenten välillä ja tuottavat tiimin tavoitteille ristikkäisiä tavoitteita. Yhteistyö alkaa tuntua ristivetoiselta ja epäjohdonmukaiselta. Jos klikkejä tai sisäryhmittymiä on päässyt muodostumaan, asia kannattaa ottaa esille ja lähteä rakentamaan keskustelua, jossa klikissä työstetyt asiat tulevat tiimin yhteisiksi. Se että tiimin sisällä on ihmisiä, jotka tekevät enemmän yhteistyötä kuin toiset, ei sinänsä ole vielä klikki, vaan kahden rinnakkaisen lojaliteetin / intressin rakentuminen.

6. Rakentakaa yhdessä vaativaa ja hyväntahtoista ympäristöä

Hyvän hengen rakentaminen luovaan yhteisyöhön ei ole nössöilyä, ongelmien peittelyä tai keskinäistä hyysäämistä. Hyvässä yhteistyössä aivan olennaista on, että ryhmä virittää korkealle sen, mitä se itseltään edellyttää, mutta samalla rakentaa hyvät psyykkiset ja faktiset edellytykset saavuttaa tavoitteet: kunnianhimoinen tavoite ja maksimaalinen tuki tavoitteen saavuttamiselle. Oppimistutkimuksessa tällaista työympäristöä kuvataan vaativaksi ja hyväntahtoiseksi ja se on ideaalinen ympäristö oman osaamisen ylittämiselle. Ja sitäpaitsi sellaisessa porukassa työnteko on kivaa!

Odota itseltäsi paljon, odota toisilta paljon. Jos epäonnistut tai jos kaveri mokaa, niin syyttävä sormi ei nousekaan. Sanotte vaan, että “pahus, no mut nyt tiedetään, että jotain pitää tehdä toisin”. Opitte virheistä ja suuntaatte kohti parempaa. Erehtyminen on inhimillistä ja yllätyksiä voi tulla myös teille, kun teette työtä oman osaamisenne ylärajalla. Käsittelette tilanteen, palaatte hiilen ääreen puhaltelemaan  ja menette eteenpäin.

Beam team! -valmennus on tarkoitettu luoville tiimeille, joiden tavoitteet ovat korkealla ja jotka työskentelevät oman osaamisensa ylärajalla. Valmennuksen avulla tiimi rakentaa parhaat mahdolliset edellytykset myös saavuttaa tavoitteensa.

This entry was posted in Kokeile and tagged , , , . Bookmark the permalink.