Mitä hyötyä esimiehelle on työnohjauksesta?

Mielestäni jokaisen esimiestyötä tekevän kannattaa käyttää säännöllistä työnohjausta, valmennusta, sparrausta tai taitavaa mentoria. Jos työnantaja ei ohjauksellista tukea maksa, niin kannattaa kaivaa rahat omasta pussista. Hyödyt ovat hintaan nähden moninkertaiset.

learn-paper-37

1. Sinun ei tarvitse rasittaa läheisiäsi huolillasi

Jokainen esimies saa kannettavaa tiimiltään että ylemmältä johdolta. Kuormat ovat paitsi tavoitteita ja tekemisiä myös tunnekuormaa, kuten pelkoja, huolta ja ristiriitoja. Usein esimies toimii kuin puun ja kuoren välissä jännitteisissä tilanteissa. Johonkin nämä tunnekuormat päätyvät. Jos kippaat kuormiasi usein työn ulkopuolisiin ihmissuhteisiin työ valtaa myös vapaahetkesi ja ihmissuhteesi rasittuvat kuormistasi. Jos vaikenet niistä tyystin, kerrytät jännitteitä omassa kehossasi, olet poissaoleva ja väsynyt, et jaksa liikkua ja iloita elämästä. 

Työnohjaus muistuttaa tavallista keskustelua, mutta se rakentuu kuitenkin eri tavalla. Läheisissä ihmissuhteissa olennaista on vastavuoroisuus ja ilojen ja surujen jakaminen. Toisen työongelmien työstäminen käy työstä ja siksi siihen on ihan omat ammattilaiset. Työohjaus on epäsymmetrinen suhde eikä se perustu vastavuoroisuuteen. Ohjattavan ei tarvitse miettiä ohjaajan tunteita eikä tarpeita, ei vuorostaan kuunnella häntä, vaan ohjaaja/valmentaja on olemassa ohjattavaa varten. Ystävältä et voi edellyttää, että hänestä täytyy olla sinulle hyötyä. Työnohjaus puolestaan on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoitus on nimenomaan olla hyödyllistä.

2. Saat ratkaisuja ongelmien vatvomisen tilalle

On hyvä, että monia ongelmia voi käsitellä esimieskollegojen kanssa ja löytää yhdessä ongelmiin ratkaisuja. Näin kaikki oppivat. Jotkut ongelmat ovat kuitenkin sitkeitä, herättävät voimakkaita tunteita ja ovat sotkuisia, niiden purkaminen kollegojen kanssa rakentavasti voi olla vaikeaa.  Jos usein osallistat kollegasi oman esimiestyösi kehittämiseen, työympäristö rasittuu sinun huoliesi vatvonnasta.

Työnohjauksessa ongelmia käsitellään työelämän pohdinnan ammattilaisen kanssa, jolla on etäisyyttä välittömään työtodellisuuteesi. Myös sotkuisemmat ongelmat alkavat auteta ratkaisujen suuntaan. Alat ymmärtää asioiden taustalla vaikuttavia syvempiä syitä, näet ratkaisun ituja ja myös kaikkea sitä, mitä ratkaisun rakentaminen edellyttää sinulta ja tiimiltäsi.

3. Saat perspektiiviä asioihin ja ymmärryksesi syvenee 

Työnohjaus on yleensä pysähtymispaikka noin kerran kuussa. Pysähtyessään ihminen asettuu, tutkii valintojaan, kysyy missä olemme, minne olemme menossa, miten sinne pääsemme. Säännöllinen pysähtyminen lisää työn hallintaa ja aikaansaamista, vähentää kiireen tuntua ja stressiä, lisää arvioinnin paikkoja, varmistaa ongelmien huomaamista ennen kuin ne ehtivät kovin suuriksi. Kun pysähdyt pohtimaan asioita, osaat asettaa asiat tärkeysjärjestykseen ja tehdä parempia päätöksiä. Tulet tietoisemmaksi omista syvistä tavoitteistasi ja suunnistat niiden antaman ohjauksen mukaan.

Pysähtymisen paikoista hyvä esimies huolehtii ilman työnohjaustakin. Työnohjaus varmistaa, että otat pysähtymiselle ajan myös kiireen keskellä, kun pysähtyminen tulisi muuten siirrettyä tuonnemmaksi. Ohjaus myös lisää moninkertaisesti hyötyä, jonka pysähtymiseen varatusta ajasta saat. Ohjauksessa käytössäsi ovat itsesi lisäksi toisen ihmisen resurssit, näkökulmat, kysymykset ja ihmettely.

4. Kehityt työssäsi nopeammin itsesi näköiseksi esimieheksi

Esimiesoppaita lukemalla ja esimieskoulutuksista saat paljon ideoita ja ajatuksia. Ohjauksessa kytket muualta kuulemaasi omaan persoonalliseen tapaasi tehdä esimiestyötä, seulot jyviä ja akanoita. Pureskelet asioita oman tiimisi tarpeisiin sopivaksi. Kukaan ei oikeasti opi mitään asiatietoa lisäämällä. Syvälliseen oppimiseen tarvitset uuden tiedon lisäksi paikkoja, joissa esimiesajattelua ja käytännön esimiestyötä nivotaan yhteen ja jossa saat myös tutkia uuden herättämää epävarmuutta ja kritiikkiä.

5. Voit paremmin, saat kokea enemmän elämäniloa työssä ja vapaalla

Oikeasti en oikein ymmärrä esimiehiä, jotka eivät hyödynnä ohjausta oman työnsä tukena. En usko, että kukaan oikeasti haluaa olla muuta kuin paras versio itsestään. Ongelma voi olla se, että työnantaja ei ole valmis ohjauksesta maksamaan, mitä en myöskään oikein käsitä. Työnohjaus on kuitenkin pieni satsaus verrattuna siihen, kuinka paljon rahaa itse esimiehen palkkaaminen vie.

Monet esimiehet työskentelevät yksin taakkojaan kantaen turhaan. Ohjausta käyttävät hyötyvät siitä ja saavat kokea ohjauksen edut hyvinvointina ja työn ilona.

This entry was posted in Kokeile. Bookmark the permalink.