Monthly Archives: toukokuu 2016

Ohjauskohtaamisen jäsentelyä

Ohjauksen kolmen orientaation jäsennystä käyttävä kirjoitussarja jatkuu. Ensin avasin, mitä ohjauksen kolmella orientaatiolla tarkoitetaan, seuraavana pohdin ohjausprosessia kolmen orientaation kautta, nyt vuorossa on ohjauskohtaamisen, eli yhden ohjauskeskustelun tai tapaamisen jäsentely tästä näkökulmasta. Kuten ohjausprosessia koskevassa kirjoituksessa pohdin, voi olla hyödyllistä painottaa ohjausprosessin … Continue reading

Posted in Luin, näin, koin, Pohdin | Kommentit pois päältä artikkelissa Ohjauskohtaamisen jäsentelyä

Ohjausprosessin vaiheiden jäsentelyä

Kirjoitin aiemmin ohjauksen kolmesta orientaatioista Sanna Vehviläisen Ohjaustyön oppaassa esittelemän jäsennyksen pohjalta. Orientaatioiden avulla voi jäsennellä ohjauksen ilmiöitä paitsi yleisesti, myös tutkailla ohjauksen mikro- ja makroprosesseja. Tässä kirjoituksessa keskityn avaamaan kannattelun, tutkimisen ja ongelmanratkaisun orientaatiot jäsennyksellä ohjausprosessin vaiheita. Myöhemmin on tarkoituksenani … Continue reading

Posted in Luin, näin, koin | Kommentit pois päältä artikkelissa Ohjausprosessin vaiheiden jäsentelyä

Ohjaus on kannattelua, tutkimista ja ongelmanratkaisua

Sanna Vehviläinen jäsentää 2014 julkaistussa kirjassaan Ohjaustyön opas ohjausta kolmen orientaation kautta: kannattelu, tutkiminen ja ongelmanratkaisu. Käytän jäsennystä sekä oman ohjaustyöni ymmärtämiseen työnohjaajana ja pitäessäni ohjauksen koulutuksia, mutta myös auttaessani ohjattaviani jäsentämään omaan työhönsä liittyviä ohjauksellisia kohtaamisia. Jäsennys herättää usein tämäntyyppisiä … Continue reading

Posted in Luin, näin, koin | Kommentit pois päältä artikkelissa Ohjaus on kannattelua, tutkimista ja ongelmanratkaisua

Ohjeita menetyn itseilmaisun takaisin valtaamiseksi

Innostuin tämmöisen neuvolistan laatimaan. Vaikea sanoa mistä syystä. Ehkä vähän höpsöttelyn tähden, ehkä siksi, että joskus on hyvä koota itselleen pahan päivän varalle hyviä neuvoja. Ehkä siksi, että se paha päivä saattaa olla jopa nyt! En tiedä ketä tässä enemmän neuvon … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Ohjeita menetyn itseilmaisun takaisin valtaamiseksi