Valmennukset

Beam Coaching

– luovan alan valmennus ja työnohjaus

Beam Coaching -valmennus on aina yhteistyösuhde. Valmennettavat tuovat prosessiin kysymyksensä ja haasteensa, mutta myös halunsa laajentaa ja syventää osaamistaan, rohkeuden selvitellä asioita, jotka jarruttavat osaamisen kehittymistä, sekä innon luoda kokeiluja, jotka voivat johtaa esteiden ylittämiseen. Valmentaja panee peliin havaintokykynsä, kokemuksensa ja ymmärryksensä toiminnan kehittämisestä sekä muun työskentelyn muotoilusta. Valmentaja antaa persoonansa ja asintuntemuksensa valmennettavien käyttöön. Ulkopuolisena hän pystyy antamaan uskottavaa palautetta, peilaamaan työtä sekä sanoittamaan kysymyksiä ja mahdollisuuksia.

Beam Coachingin valmennukset saavat yksilön, ryhmän tai työyhteisön havahtumaan, ihmettelemään omaa kokemustaan ja toimintaansa.
Mikä toiminnassa on vaalimisen arvoista? Mikä toimii ja miksi? Mitä voisin muotoilla uuteen suuntaan? Mitä uutta pitäisi luoda? Millaista muutosta toimintaympäristö meiltä edellyttää? Miten tekisimme muutoksen viisaimmin ja meille sopivalla tavalla? Valmennus vahvistaa kaikkien osallistujien kykyä nostaa luovan työn tasoa innostavasti ja rikastavasti. Se myös kehittää kykyä muotoilla toimintaa uudestaan suuntaan, jolla on merkitystä, ja joka johtaa luovan työn tuottavuuden paranemiseen.

Keskeisimpinä työtapoina vuorottelevat käytännön kokeilut eli arjen toiminnan kehittäminen sekä reflektio, joka syventää ja rikastaa oppimista.
Beam Coachingin valmennettavat oppivat

  1. havaitsemaan kokemuksen kehittämisen kannalta kriittiset kohtaamiset, tilanteet ja toiminnan rakenteet
  2. tekemään tarkempia ja mielekkäämpiä havaintoja omasta ja toisten toiminnasta
  3. arvioimaan syy-seuraussuhteita ja tekemään työtodellisuutta muuttavia luovia kokeiluja ja muuttamaan omaa toimintaa tai työyhteisön toimintaa
  4. toimimaan joustavammin omalla persoonallisella tyylillä, tiedostamaan itselle tyypilliset reagointitavat ja näkemään oman toiminnan saamia merkityksiä erilaisissa kohtaamisissa
  5. kehittelemään uudenlaista yhteistoimintaa luovan kokeilun kautta, antamaan ja saamaan toimintakykyä vahvistavaa palautetta.

 

ISOlogoBeam Coaching -valmennukset

BEAM ME! – henkilökohtainen valmennus
BEAM US! -ryhmävalmennus
BEAM TEAM!  -työyhteisövalmennus
BEAM SCAN! -potentiaalien kartoitus

ulkopuolinen apu