Case: Tiimin ohjaus muutostilanteessa

Tilanne. Vaativaa vuorovaikutustyötä tekevä työyhteisö, joka tavallisestikin tarvitsee ja käyttää työnohjausta tilanteiden käsittelyyn ja perspektiivin luomiseen. Tällä kertaa yhteisen prosessin alussa oli selvää, että kevään aikana on edessä organisaatiouudistus, jossa tiimi mahdollisesti hajotetaan ja sen työt organisoidaan uudelleen. Yhteistyön edetessä tämä varmistui.

Mitä tehtiin? Viisi 1,5 tunnin tapaamista noin kerran kuussa. Asetettiin yhdessä tavoitteeksi sekä tavallisten työtilanteiden ja asiakastilanteiden käsittely ja niistä oppiminen sekä muutostilanteessa toimiminen, toiveikkuuden ja työkyvyn ylläpitäminen. Tiimillä oli vain vähän vaikutusvaltaa muutostilanteessa, joten keskityttiin asioihin joihin voidaan vaikuttaa. Tiimin hajottamiseen liittyviä vaikeita tunteita käsiteltiin ja se auttoi hyväksymään muutoksen ja asemoimaan itseään suhteessa siihen. Tiimin jäsenet jatkoivat organisaatiossa uusissa tehtävissä ja työnohjauksen avulla heille kirkastui, mitä heillä on organisaatiolle annettavaa. Tämän työskentelyn taustalla oli jo vuoden yhteistyö ja kymmenisen ohjaustapaamista, ilman siinä luotua luottamusta emme olisi päässeet näin hyviin tuloksiin viidessä tapaamisessa.

Palautetta. ”Sinä olet kyllä ihan hirveän taitava työnohjaaja. Voin kyllä suositella ja olen suositellutkin. Meillä on takana haastava kevät. Parasta oli se, että ei oltu niin kuin kaikki olisi ollut kivaa ja helppoa, vaan otettiin asia juuri niin rankkana kuin se olikin. Jotenkin ihmeellisesti, kun sen asian sai esille, niin se itsessään jo helpotti oloa. Ohjauksen jälkeen olo oli usein helpottunut. Tuntuu, ettei niin isoa asiaa olekaan, jota ei voitaisi ohjaustilanteessa käsitellä.”

This entry was posted in Caset and tagged , , , . Bookmark the permalink.