Omista oma tarinasi

Olen useissa syksyn valmennuksissa ollut tekemisissä ristiriitatilanteen tai konfliktin selvittelyn kanssa. Tästä syystä olen tutustunut sovittelun menetelmään ja sen taustalla olevaan tarvelähtöiseen ihmiskuvaan. Se on avannut minulle uudenlaisia näkökulmia ristiriitatilanteisiin työssä, mutta myös monissa muissa ihmissuhteissa. Johtotähtenäni on ollut palava tarve oppia, miten ihmiset voisivat löytää tiensä ulos konfliktitilanteista ja syvä vakaumus siihen, ristiriitoihin sisältyy suuri mahdollisuus, joka liian harvoin muuttuu todeksi.

Tarvelähtöinen ihmiskuvan taustalla on kaksi perusolettamusta:

  1. Kaiken taustalla, mitä ihmiset tekevät on pyrkimys tyydyttää tarpeita.
  2. Ihmiset haluavat olla toisilleen hyödyksi, jos se tapahtuu vapaaehtoisesti.

Työnohjaajana ja valmentajana olen auttamassa ihmisiä kasvamaan ja kehittymään yksilöinä ja suhteessa toisiinsa. Tarvelähtöinen ihmiskuva on auttanut minua kirkastamaan itselleni kahta asiaa ohjaajan.

  1. Ihmisenä kasvaminen ”minänä” liittyy suurelta osin siihen, että opimme omistamaan omat tarpeemme.
  2. Ihmisenä kasvaminen ”sinänä” toiselle ihmiselle, ei ole vain sitä, että osaa olla toisen tarpeita varten, vaan myös sitä, että osaa olla toisen tarpeiden kanssa ilman että niille tarvitsee tehdä mitään.

IMG_6304

Mitä tarkoittaa omien tarpeiden omistaminen?

Omien tarpeiden omistaminen tarkoittaa tarpeiden tunnistamista erilaisissa tilanteissa. Kun olen tyytymätön johonkin ihmiseen, mikä oma tarpeeni ei tule tyydytetyksi? Kun koen olevani oikeutettu johonkin, minkä tarpeeni oletan tulevan tyydytetyksi? Tarpeiden tunnistaminen ei ole mikään pikkujuttu. Se on sen kysymistä, mikä minussa on elossa juuri nyt? Mitä tunnen ja ajattelen? Miten kehoni reagoi? Mitä se merkitsee? Mikä minulle tässä on arvokasta ja merkityksellistä? Minkä eteen juuri nyt olen valmis ponnistelemaan ja mihin se minut kiinnittää?

Oikeastaan ajattelen jotenkin niin, että omien tarpeiden omistaminen tarkoittaa maailman katsomista omasta ainutlaatuisesta kokemuksesta käsin. Se on yhtäältä sen syvällistä tajuamista, että minulla on omat tarpeeni, jotka nousevat juuri minun paikastani maailmassa. Se on tietynlaista uskollisuutta omalle kokemukselle. Toisaalta sen myös sen ymmärtämistä, että toinen ihminen on toinen Minä. Hänellä on oma ainutkertainen kokemuksensa, omat tarpeensa. Ja se on myös sen hyväksymistä, että kukaan toinen ihminen ei ole millään itsestään selvällä tavalla olemassa minun tarpeitani varten.

Ajatus tarvitsevuudesta on minulla yhdistynyt heikkouteen, haurauteen, riippuvuuteen muista ja jonkinlaiseen alisteiseen asemaan. Tarve tulee usein esiin ongelman muodossa. Jos tuon esiin ongelman, niin ehkä siihen sitten sisältyy oletus siitä, että tämä täytyy nyt heti ratkaista. Jos tuon esiin ongelman alaisena esimiehelle, se kuulostaa siltä, että oletan että esimies sen ratkaisee tai syytän häntä jostain. Jos tuon ongelman esiin työyhteisön jäsenenä, se kuulostaa siltä, että oletan, että muiden työyhteisön jäsenten pitää se ongelma ratkaista. Jos tuon esiin ongelman perheessä, se kuulostaa siltä, että miehen pitää muuttua (joo myönnetään, usein tätä kyllä kirjaimellisesti vaadinkin.)

Moni ihminen kokee näin, että tarpeiden esiin tuominen on ”turhaa valittamista”. Ja jos emme tajua valittamista tarpeiden esiin tuomiseksi, niin turhaahan se silloin onkin. Tai jos valittaminen on muotoiltu niin, että siinä kaikkien muiden pitää muuttua, että asiat voisivat olla paremmin, paitsi minun, silloin se tosiaankin on vain valittamista.

Minulla on sellainen tuntuma, että monissa työpaikan kohtaamisissa tarvitsisimme vähemmän ongelmanratkaisua ja enemmän empatiaa. Enemmän kuulevia korvia sille, millaiset asiat koetaan ongelmallisena, mitä tarpeita nousee esiin ja vähemmän yrityksiä nopeasti korjata asiat tai vastata tarpeisiin. Mielestäni tarpeissa ei niinkään ahdista se, että niitä on, vaan tunne siitä, että tarpeiden esiin tuleminen nostaa eri tahoilla paineita vastata niihin. Tuntuu, että tarve tulee esille usein juuri tilanteessa, jossa joku ihminen tuntuu seisovan tarpeemme toteutumisen edessä. Hyppäämme tarpeen esiin tulemisesta liian nopeasti siihen vastaamiseen, tai omasta tarpeestamme jonkun toisen syyttämiseen. Siksi koemme, että omien tarpeidemme esiin tuleminen tekee meistä riippuvaisia – eihän se toinen muutu kuitenkaan. Ja siksi koemme toisten tarpeet usein jotenkin painavasti velvoittavina.

Tarvelähtöisen ihmiskuvan perusajatus kuitenkin on, että jokainen on vastuussa omista tarpeistaan. Kukaan ihminen ei suoranaisesti ole minun tarpeitteni tyydyttymistä varten. Tarvitsen muita ihmisiä monien tarpeitteni tyydyttämiseen, mutta maailmassa on paljon ihmisiä. 

  • Omista omat tarpeesi ja anna muiden omistaa omansa.
  • Älä alista muita ihmisiä omille tarpeillesi, vaikka tunnustatkin, että omat tarpeesi rakentuvat suhteessa toisiin ihmisiin.
  • Anna toisen ihmisen tarvitsevuuden liikuttaa itseäsi, mutta älä ajattele että tarve on ongelma, joka sinun tarvitsee ratkaista.
  • Toisen ihmisen tarpeiden todistamista ei tarvitse muotoilla ongelmanratkaisutilanteeksi. Jo niiden todistaminen on arvokasta itsessään.

Ehkä tällaisen lähestymistavan voisi muotoilla monella muullakin tavalla kuin tarvelähtöiseksi ihmiskuvaksi. Ehkä kyse on laajemmin ajateltuna humanistisesta ihmiskuvasta, ei vain omien tarpeiden, vaan oman kokemuksen omistamisesta ja ajatuksesta, että juuri tämä meitä ihmisiä yhdistää.

Kirjallisuusihmisenä voisin myös muotoilla asian “oman tarinan omistamisena” ja ehkä alla olevaan kuvaan kehystämäni muotoilu tuntuu minusta omemmalta kuin puhe tarpeista.

IMG_6307

This entry was posted in Luin, näin, koin, Pohdin and tagged , , , , . Bookmark the permalink.